Oferta

Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Standardem dla nas jest:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji księgowej, podatkowej oraz płacowo-kadrowej.
 • odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej;

Ryczałt ewidencjonowany

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej,

Rozliczenia VAT

 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27),
 • sporządzanie deklaracji VAT UE,
 • sporządzanie deklaracji VAT INTRASTAT,
 • sporządzanie wniosków VAT-REFUND,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT,
 • sporządzanie dokumentów korygujących.

Obsługa kadrowo-płacowa

Pomagamy pracodawcom zatrudniającym pracowników w obsłudze spraw związanych z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, a także z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Zapewniamy rzetelną i terminową obsługę kadrowo-płacową w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego oraz prawa pracy. Powierzając nam prowadzenie dokumentacji kadrowo - placowej, mogą być Państwo pewni, że dokumentacja pracownicza prowadzona jest prawidłowo, a wszystkie raporty i deklaracje składane są w urzędach w odpowiednim czasie. Gwarantujemy pełną poufność przekazywanych nam danych i informacji.

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych, w tym:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę, PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (akt osobowych pracowników),
 • monitorowanie spełniania licznych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy, PIH i innych instytucji,
 • dopilnowanie aby były spełnione wszystkie wymogi stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy, PIH i inne instytucje,
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń pracowniczych, w tym:

 • optymalizacja obciążeń pracowniczych,
 • sporządzanie list płac pracowników,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji rozliczeniowych z ZUS,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników,
 • sporządzanie informacji RMUA dla pracowników,
 • wyliczanie należności podatkowych i ZUS,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • doradztwo w sprawach pracowniczych.

Pozostałe usługi

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów. Jeżeli nie macie Państwo czasu, nie wiecie jak zarejestrować nową firmę to ta grupa usług jest właśnie dla Was. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:

 • rejestracja nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej,
 • rejestracja firmy i zmiana danych w REGON i NIP,
 • zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach oraz opłatach ZUS,
 • wyprowadzamy zaległości i kontrolujemy poprawność wcześniejszych zapisów,
 • podejmujemy się również zleceń nietypowych.